Shanghain suomalaiset

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa

Muistutus pääkonsulaattiin rekisteröitymisen tärkeydestä

Rekisteröidy kriisitilanteita varten

  1. Edustustot suosittelevat matkustusilmoituksen tekemistä Kiinaan ja Mongoliaan matkustaville, siellä oleskeleville tai asuville.
  2. Ilmoituksen tehneisiin suomalaisiin saadaan tarvittaessa paremmin yhteys erilaisten kriisitilanteiden sattuessa. Kriisitilanteita ovat esimerkiksi suuronnettomuudet, tuhoisat luonnononnettomuudet tai evakuointia vaativat tilanteet ulkomailla.
  3. Mahdollisen kriisitilanteen sattuessa edustustot jatkavat toimintaansa ja varautuvat konsulipalvelulain edellyttämän avun antamiseen. Avustustoimenpiteet käsittävät ennen kaikkea asiakkaan hengen ja terveyden suojaamisen. Sen sijaan omaisuuden suojaaminen ei kuulu edustuston tehtäviin.
  4. Ulkoministeriö tai Suomen edustustot eivät kuitenkaan pysty takaamaan suomalaisten turvallisuutta ulkomailla. Kaikkien maassa oleskelevien turvallisuudesta ovat ensisijaisesti vastuussa maan omat viranomaiset, joiden ohjeita tulee noudattaa. Matkapäätöksestä ja turvallisuuteen liittyvistä valinnoista vastaa viime kädessä aina matkustaja itse.

Matkustusilmoituksen tekeminen:

Saatuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti tietosuojasäännösten ja konsulipalvelulain mukaisesti.

Matkustusilmoituspalvelu löytyy verkkosivuilta osoitteesta matkustusilmoitus.fi ja ruotsinkielisille osoitteesta reseanmalan.fi.

Sivusto on Suomen väestörekisterikeskuksen varmentama. Jotkut selaimet (Firefox, Chrome) eivät tunnista tätä, mutta siitä huolimatta sivustoon voi luottaa.

Matkustusilmoituksen voi tehdä edelleen myös tekstiviestillä ja mobiilipalveluna.

Mobiilipalvelu Tästä

Tekstiviestipalvelu +358 400 358 300.

Lisätietoja: ulkoministeriön tiedottaa

Pääkonsulaatin yhteystiedot:

Löydät tästä